Informacje dla studentów

Wymagania i sugestie dla kandydatów na specjalizację

Warunkiem przyjęcia na specjalizacje: Fizyka Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych jest zgromadzenie wymaganej przez Dziekana liczby punktów zaliczeniowych, w szczególności z następujących przedmiotów:

 • Mechanika kwantowa I
 • Elektrodynamika
 • II Pracownia fizyczna (a+b)
 • Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych

 • Podania o przyjęcie na specjalizacje należy składać w sekretariacie Zakładu. Do podania należy dołączyć spis uzyskanych w czasie studiów ocen, którymi kandydat chciałby się pochwalić.

  Literatura wprowadzająca do fizyki cząstek elementarnych

  Literatura po polsku

 • Donald H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii, PWN 2004 - podręcznik akademicki (4 rok)
 • Grzegorz Białkowski, Stare i nowe drogi fizyki: Fizyka dnia dzisiejszego, Wiedza Powszechna, 1985 - popularnonaukowa, rys historyczny
 • Frank Close, Kosmiczna Cebula - kwarki i wszechświat, PWN 1989 - popularnonaukowa
 • Frank Close, Zagadka Nieskończoności, 2013, Pruszyński Media - popolarnonaukowa

 • Artykuły popularnonaukowe

 • Cząstki w internecie po polsku
 • Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN
 • Przygoda z cząstkami. ( Bogatsza wersja angielska The particle adventure)
 • Fizyka cząstek w pigułce - cegły i cement natury

 • Literatura po angielsku

 • David Griffiths, Introduction to Elementary Particles, 2008 - podręcznik akademicki (4,5 rok)
 • W.S.C. Williams, Nuclear and Particle Physics, 1991 - podręcznik akademicki (4,5 rok)
 • Francis Halzen, Alan D. Martin, Quarks and leptons : an introductory course in modern particle physics, 1984 - podręcznik akademicki (4,5 rok)
 • B.R. Martin, Nuclear and Paricle Physics, an introduction , second edition, 2009 John Wiley & Sons Ltd , podręcznik akademicki 3-5 rok
 • B.R. Martin and G.Shaw, Particle Physics, third edition, 2008, John Willey & Sons Ltd., podręcznik akademicki 3-5 rok
 • Mark Thomson , Modern Particle Physics, 2013 Cambridge University Press

 • Ćwiczenia z Cząstek Elementarnych na Drugiej Pracowni Fizycznej

 • P1: Obserwacja promieniowania kosmicznego za pomocą liczników proporcjonalnych kalorymetru bac
 • P2: Wyznaczanie prędkości dryfu elektronów w gazach (autor instrukcji: Marek Wernicki)
 • P3: Pomiar czasu życia mionów w strumieniu promieniowania kosmicznego (autor instrukcji: Paweł Wróblewski)
 • P4: Wizualne metody identyfikacji przypadków zarejestrowanych w detektorze Delphi (autor instrukcji: Jeremi Kwiatkowski)
 • P8: Wyznaczania strumienia promieniowania kosmicznego

 • ¬ WRÓĆ NA POCZĄTEK

  Featured Image

  ZAKŁAD CZĄSTEK I ODDZIAŁYWAŃ FUNDAMENTALNYCH

  Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

  Featured Image

  ZCiOF
  Wydział Fizyki UW
  ul. Pasteura 5
  PL-02-093 Warszawa